SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det?
   
 
Titel:SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det?
Utgivningsår:2009
Omfång:263 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232453
Kommitte:DEJA-delegationen för jämställdhet i skolan
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:64
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Övrigt

Pris: 290 SEK exkl. moms

 

De flesta ungdomar mår bra och trivs med livet. Men psykiska problem har blivit avsevärt vanligare bland ungdomar av båda könen under de senaste två decennierna.

Delegationen för Jämställdhet i skolan (DEJA) har i uppdrag att lyfta fram och utveckla kunskap om jämställdhet i skolan, utifrån skolans värdegrundsuppdrag
(dir. 2008:75).

I delbetänkande Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det? redovisas om flickors och unga kvinnors samt pojkars och unga mäns villkor, förhållningssätt och agerande i samhället från 1990-talet och framåt. Förändringar i flickors och pojkars attityder, beteenden och prestationer i skolan under samma tid redovisas också. I betänkandet redogörs också för forskningsbaserade rön om orsaker till könsskillnader i attityder och skolprestationer samt bedömningar om behovet av ytterligare forskning.
 
  © 2017 Jure AB