regeringens skrivelse 2008/09:230 Villkoren för Sveriges kredit till Island
   
 
Titel:regeringens skrivelse 2008/09:230 Villkoren för Sveriges kredit till Island
Utgivningsår:2009
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809230
Serie:Propositioner nr. 2008/09:230
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB