Spaning efter socialpolitiken
� Om en debatt som försvann
   
 
Författare:Rolfer Bengt
Titel:Spaning efter socialpolitiken � Om en debatt som försvann
Utgivningsår:2009
Omfång:149 sid.
Förlag:Premiss Förlag
ISBN:9789185343829
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Övrigt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Socialpolitiken måste diskuteras och debatteras. Var förs den socialpolitiska debatten i dag?
Akademikerförbundet SSR vill med boken SPANING EFTER SOCIALPOLITIKEN –OM N DEBATT SOM FÖRSVANN bidra till den nödvändiga debatten om villkoren för samhällets socialpolitik. Journalisten Bengt Rolfer har intervjuat 13 socionomer, forskare, tjänstemän och politiker som från sina olika perspektiv ger sin syn på dagens och morgondagens socialpolitik, dess problem och möjligheter och på politikers och tjänstemäns roller och ansvar
 
  © 2017 Jure AB