Allmän straffrätt i vad angår brotten
   
 
Författare:Strahl Ivar
Titel:Allmän straffrätt i vad angår brotten
Utgivningsår:1976
Omfång:442 sid.
Förlag:Norstedts
ISBN:9117670810
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 86
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

Detta är en grundlig genomgång av straffrättens allmänna del. Såväl brottsbalken som specialstraffrätten behandlas. En systematisk framställning av rättspraxis görs. Påföljdssystemet berörs inte.
 
  © 2017 Jure AB