Copyright
� Svensk och internationell upphovsrätt
   
 
Författare:Olsson Henry
Titel:Copyright � Svensk och internationell upphovsrätt
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:370 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139014881
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 384 SEK exkl. moms

 

I dagens samhälle har upphovsrätten blivit en viktig del av rättssystemet både i industriländerna och i utvecklingsländerna. Detta rättsområde reglerar bl.a. författares, kompositörers, konstnärers och andra upphovsmäns rätt att bestämma över utnyttjandet av sina alster. Upphovsrätten spelar en viktig roll inom kultur-, underhållnings- och mediasektorerna och bildar grunden för verksamheten hos en lång rad ekonomiskt viktiga industrier, t.ex. förlagen, samt musik-, film- och datorindustrierna. Upphovsrätten har dessutom fått en stor handelspolitisk betydelse genom att den ingår i Världshandelsorganisationens regelsystem för den internationella handeln, vilket bl.a. innebär att bristande respekt för upphovsrätten kan medföra handelspolitiska sanktioner. Numera har upphovsrätten också kommit i politiskt fokus både genom diskussionerna om rättssystemets roll i utvecklingsländerna och här hemma bl.a. genom debatten om filbytarverksamheten.

Denna nya upplaga av Copyright är helt omarbetad i förhållande till de tidigare utgåvorna och är mera pedagogiskt upplagd för att bättre belysa de många frågor som upphovsrätten och dess tillämpning väcker i dagens samhälle.
 
  © 2017 Jure AB