Nordic Statistical Yearbook 2009
� Nordisk statistisk årsbok 2009
   
 
Titel:Nordic Statistical Yearbook 2009 � Nordisk statistisk årsbok 2009
Upplaga:47 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:150 sid.
Förlag:Nordiska Ministerrådet
ISBN:9789289319157
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Nord nr. 2009:1
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 535 SEK exkl. moms

 

Nordisk statistisk årsbok utkommer nu för 47:e gången. Årsboken är en uppslagsbok, som avser vara en sammanfattande och överskådlig redovisning av statistik över samhällsförhållandena i de fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I många av tabellerna redovisas också uppgifter om de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Syftet med årsboken är att lägga fram sinsemellan jämförbara uppgifter om de nordiska länderna.
 
  © 2017 Jure AB