Liberalismens idéhistoria
� Frihet och modernitet
   
 
Författare:Nycander Svante
Titel:Liberalismens idéhistoria � Frihet och modernitet
Utgivningsår:2009
Omfång:510 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789186203214
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 309 SEK exkl. moms

 

Liberalismens idéhistoria är ett omfattande pionjärarbete, det första översiktsverket på svenska i ämnet. Svante Nycander kartlägger de moderna politiska idéernas framväxt – från Machiavelli, Hobbes och Locke till vår tids Hayek och Rawls. Viktiga teman är liberalismens förhållande till klassisk republikanism, liberalers sätt att resonera om kapital och arbete, skillnader mellan amerikanskt och europeiskt tänkande samt filosofiska idéer inom socialliberalismen.

Kunnigt och initierat visar författaren hur liberalismen ursprungligen var en kamp mot medeltidens världsbild, kungligt envälde och feodala kvarlevor. Han granskar upplysningstidens liberalism, som legitimerade tre revlutioner: i England 1688, i Amerika 1776 och i Frankrike 1789. Med många referenser och utblickar diskuterar han hur den europeiska liberalismen efter franska revolutionen och Napoleonkrigen blev en reformväg mellan reaktion och revolution.

Svante Nycander är statsvetare och fil.dr och har varit chefredaktör för Dagens Nyheter
 
  © 2017 Jure AB