Segregationen i storstäderna
� SNS Välfärdsrapport 2009
   
 
Författare:Nordström Skans Oskar , Åslund Olof
Titel:Segregationen i storstäderna � SNS Välfärdsrapport 2009
Utgivningsår:2009
Omfång:108 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789186203146
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Att den etniska segregeringen har stora negativa effekter saknar stöd i forskningen menar Olof Åslund och Oskar Nordström Skans, författare till årets Välfärdsrapport. Problemen är i första hand fattigdom och diskriminering, inte att människor frivilligt söker sig till andra med liknande etnisk eller geografisk bakgrund. Årets Välfärdsrapport studerar segregation i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Med hjälp av unika data analyseras segregationen på fyra områden: i boendet, på arbetsmarknaden, i skolan och i familjebildningen.

 
  © 2017 Jure AB