Författningskulturer : konstitutioner och politiska system i Europa, USA och Asien
   
 
Författare:Mellbourn Anders
Titel:Författningskulturer : konstitutioner och politiska system i Europa, USA och Asien
Utgivningsår:2009
Omfång:198 sid.
Förlag:Sekel
ISBN:9789185767335
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

SLUT på förlag

 

I många demokratiska stater har författningen en upphöjd symbolställning som bestämmer förhållandet mellan medborgare och stat och garanterar mänskliga fri- och rättigheter. I andra är författningen mest ett praktiskt regelsystem för folkstyrets organisation. Skillnaderna i författningskultur är ämnet för den här framställningen som diskuterar författning, medborgerliga fri- och rättigheter och politiska system i olika länder. Organisationen av politik och rättsväsende ställs i perspektiv av historia, filosofi, rättsprinciper och politiska ideologier. Tyngdpunkten ligger på Europa där den europeiska integrationen varit av avgörande vikt för utvecklingen av författningskulturen. Betoningen av medborgerliga fri- och rättigheter har blivit alltmer bestämmande för den europeiska självbilden. Det har ställt krav inte bara på den demokratiska omvälvningen i Central- och Östeuropa utan också på etablerade demokratier som Storbritannien, Frankrike och Sverige. I boken som tillkommit på initiativ av Stiftelsen Rättsfonden medverkar ledande experter på politik och juridik i Europa, USA och Asien.

Författare: Mats Bergquist, Ulf Bernitz, Max Edling, Jonas Grimheden, Anders Mellbourn (red.), Kjell Åke Modéer, Gudrun Persson, Eivind Smith, Sten Widmalm och Fredrik Sterzel
 
  © 2017 Jure AB