Regeringens skrivelse 2009/10:153 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2008-09
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:153 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2008-09
Utgivningsår:2010
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910153
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:153
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB