Värdepapper
� En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna
   
 
Författare:Andersson Lennart
Titel:Värdepapper � En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:288 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789170276330
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skatterätt

Pris: 396 SEK exkl. moms

 

I boken gås på ett systematiskt sätt igenom de värdepapper som finns på marknaden och hur de fungerar. Du får också en grundlig genomgång av skattereglerna för löpande avkastning, reavinst samt förmögenhet. Boken innehåller dessutom ett stort antal exempel, tips och råd.

Ur innehållet:
- Skatteregler i inkomstslaget kapital
- Aktier
- Aktieindexobligationer
- Optioner - OMX-, aktie-, ränte-, valuta- eller råvaruoptioner
- Konvertibler och förlagsbevis
- Terminer, swappar mm
- Obligationer - premieobligationer, nollkupongare, privatobligationer
- Statsskuldväxlar, företagscertifikat mm
- Värdepappersfonder
- Placeringsstrategier - strutar, hedging mm
- Arv och gåva
 
  © 2017 Jure AB