Festskrift till Gertrud Lennander
   
 
Titel:Festskrift till Gertrud Lennander
Utgivningsår:2010
Omfång:350 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234079
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Förmögenhetsrätt , Insolvensrätt

Pris: 877 SEK exkl. moms

 

I juli 2010 avgår G­ertrud Lennander med pension från tjänsten som Justitieråd vid Högsta domstolen. För att hedra hennes mångåriga och framstående gärningar har ett antal kolleger, vänner och lärjungar beslutat att tillägna henne en festskrift. Redaktionskommittén har bestått av Johan G­ernandt, Jan Kleineman och Stefan Lindskog. Festskriften ges ut inom ramen för verksamheten i Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL).

Innehåll:
Bertil Bengtsson
Om medvållandets rättsverkningar

Ulf Bernitz
Om rätt till ersättning för obehörig vinst – särskilt i europarättsligt och immaterialrättsligt perspektiv

Michael Bogdan
Gränsöverskridande personlighetskränkningar och svensk internationell privaträtt

Kerstin Calissendorff & Torgny Håstad
När författaren inte längre kan eller vill uppdatera verket

Bill W. Dufwa
Proportionellt skadeståndsansvar vid oklara orsaksförhållanden?

Lars Gorton
Associationsrättsliga och sakrättsliga frågeställningar i anslutning till syndikerade lån – några reflektioner

Torkel Gregow
Hur bör felaktiga lagbestämmelser tillämpas?

Johnny Herre
Något om reklamationsplikten vid köp av varor och tjänster

Marie Karlsson-Tuula
Gäldenärens avtal under företagsrekonstruktion

Jan Kleineman
Ren förmögenhetsskada – den fortsatta rättsutvecklingen

Gustaf Lindencrona
Inkomstbeskattning av fysisk person under konkurs

Stefan Lindskog
Något om rättslig flerspårighet

Mikael Mellqvist
Insolvens som systemrisk – ett stycke juridik och politik

Göran Millqvist
Fri förfoganderätt över lös egendom

Johan Munck
Får Gertrud Lennander kommentera rättsfall i vilka hon själv medverkat som domare?

Jori Munukka
Avtalssubstitut. Annan men godtagbar prestation

Mats Müllern
Djurskydd och doping

Annina H. Persson
Återvinning och EU:s insolvensförordning

Anne Ramberg
Rättsvetenskapen i teori och praktik – några tankar från en advokat

Jenny Söderlund
En tes om hävningsklausuler för konkursfallet

Fredrik Wersäll
Riksåklagaren som åklagare i Högsta domstolen

Staffan Vängby
Med medskick till Högsta domstolen
 
  © 2017 Jure AB