Prop. 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel
   
 
Titel:Prop. 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel
Utgivningsår:2010
Omfång:120 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910152
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:152
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 72 SEK exkl. moms

 

Föreslår en ny utformning av människohandelsbrottet. Förslaget innebär en tydligare och mer ändamålsenlig brottsbeskrivning. Därigenom kan tillämpningen av straffbestämmelsen effektiviseras och det straffrättsliga skyddet mot människohandel förstärkas.
 
  © 2017 Jure AB