Regeringens skrivelse 2009/10:150 Årsboken om EU
� Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:150 Årsboken om EU � Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009
Utgivningsår:2010
Omfång:410 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910150
Serie:Propositioner nr. 2009/10:150
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , EU-rätt

Pris: 216 SEK exkl. moms

 

Här redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2009 i enlighet med 10 kap. 1 § i riksdagsordningen.

Skrivelsen behandlar övergripande Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner.
 
  © 2017 Jure AB