Regeringens skrivelse 2009/10:159 Genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:159 Genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen
Utgivningsår:2010
Omfång:63 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910159
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:159
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Regeringen redogör kring arbetet med genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen som antogs under Sveriges ordförandeskap i EU:s råd 2009.

Strategin ställer höga krav på medlemsstaterna i Östersjöregionen att samordna de åtgärder som berörs av strategin.
 
  © 2017 Jure AB