Forsikringsret
   
 
Författare:Sørensen Ivan
Titel:Forsikringsret
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:838 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757418057
Ämnesord:Försäkringsrätt , Utländsk rätt

Pris: 1367 SEK exkl. moms

 

Bogen er inddelt i en Almindelig Del og en Speciel Del.

Almindelig Del indeholder en fremstilling af de regler, der regulerer forsikringsaftaler. Systematisk er denne del af bogen udarbejder således, at læseren efter en kort introduktion i retskilder, relevante EU-retlige regler mv. kan følge det retlige og faktuelle forløb fra forsikringsaftalens indgåelse til forsikringskravets forældelse.

Speciel Del indeholder en beskrivelse af dækningen ved udvalgte forbrugerforsikringer, herunder motorkøretøjsforsikring, ulykkesforsikring og livs- og pensionsforsikring.

Forfatteren er lektor i formueret, herunder i forsikringsret ved Det Juridiske Fakultet, Forskningsområde I, Københavns Universitet og underviser (bl.a.) i faget forsikringsret på den juridiske kandidatuddannelse.


Indholdsoversigt

Indholdsfortegnelse
Forkortelsesliste
Almindelig del

Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Den retlige regulering og faktiske styring af privatforsikring
Kapitel 3. Forsikringsaftalen
Kapitel 4. Forsikringstiden
Kapitel 5. Forsikringsbegivenheden
Kapitel 6. Forhold der kan føre til nedsættelse eller bortfald af forsikringsydelsen
Kapitel 7. Tilbagebetalingskrav, identifikation og modregning
Kapitel 8. Forsikring af tredjemands interesse
Kapitel 9. Erstatningens opgørelse - grundlæggende regler, dobbeltforsikring, renter og sagsomkostninger
Kapitel 10. Forældelse af forsikringskrav
Kapitel 11. Forsikring og erstatningsansvar selskabets regresret og lempelsesregler
Kapitel 12. Mulighederne for at få prøvet selskabets afgørelse
Kapitel 13. Motorkøretøjsforsikring
Kapitel 14. Ulykkesforsikring
Kapitel 15. Livs- og pensionsforsikring

Bilag 1-5
Litteraturliste
Doms- og ankenævnsregistre mv.
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB