Intellektuella resurser som kreditsäkerhet
� En förmögenhetsrättslig undersökning
   
 
Författare:Andreasson Jens
Titel:Intellektuella resurser som kreditsäkerhet � En förmögenhetsrättslig undersökning
Utgivningsår:2010
Omfång:438 sid.
Förlag:Göteborgs universitet
ISBN:9789197832823
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Juridiska institutionens skriftserie, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet nr. 6
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt , Immaterialrätt

Pris: 390 SEK exkl. moms

 

Intellektuella resurser representerar enorma värden. Trots detta är det förhållandevis ovanligt att dessa resurser används som kreditsäkerhet. I denna akademiska avhandling analyseras förutsättningarna för ett utökat utnyttjande av intellektuella resurser som kreditsäkerhet. Undersökningen är främst inriktad på intellektuella resurser i form av patentberoende teknologiresurser, men har en bredare och principiell ambition.

Analysen genomförs ur ett funktionellt och konstruktivt perspektiv. Kreditsäkerhetsproblematiken och det traditionella rättskällematerialet placeras i en ekonomisk, politisk och historisk kontext. Mot denna kontext analyseras de praktiska förutsättningarna för ett utökat utnyttjande av intellektuella resurser som kreditsäkerhet.

Den övergripande slutsatsen är att ett utökat utnyttjande av intellektuella resurser som kreditsäkerhet förutsätter rättskonstruktioner som, i betydligt högre grad än hittills, är baserade på ett resurs- och relationsbaserat synsätt. Slutsatsen konkretiseras i en konstruktiv modell som syftar till att möjliggöra ett utökat utnyttjande av intellektuella resurser som kreditsäkerhet.

Jens Andreasson är verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
 
  © 2017 Jure AB