Trygghet i boende
   
 
Författare:Eriksson Thomas
Titel:Trygghet i boende
Utgivningsår:2010
Omfång:111 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234109
Serie:Stiftelsen Tryggare Sverige nr. 2010:1
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 195 SEK exkl. moms

 

Under de senaste åren har det funnits en ökad efterfrågan på bostadsområden som är avgränsade och stängda för allmänheten, så kallade gated communities. Detta riskerar att leda städer och bostadsområden som stänger ute det som är avvikande och annorlunda, snarare än som uppmanar till tolerans och öppenhet.

En av de viktigaste åtgärderna för att motverka en sådan utveckling handlar om den rumsliga utformningen av städer, bostadsområden och byggnader. Samtidigt finns vinster att göra då man beaktar den brottsförebyggande aspekten på befintlig bebyggelse, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv.

I den här rapporten presenteras en kunskapsöversikt när det gäller forskning om brottsförebyggande byggelseplanering och trygghetsskapande arbete i bostadsområden. Rapporten innehåller också ett trygghetsprogram med konkreta åtgärder som kan vidtas under byggprocessen för att säkerställa trygga bostadsområden ochbostäder.

Rapporten är ett resultat av ett samarbete mellan Stiftelsen Tryggare Sverige och JM AB.
 
  © 2017 Jure AB