Samhällsstyrning i förändring
   
 
Författare:Pierre Jon
Titel:Samhällsstyrning i förändring
Utgivningsår:2009
Omfång:266 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147090440
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 396 SEK exkl. moms

 

Hur styrs Sverige egentligen? Var finns makten och hur fungerar beslutsprocessen? Den här boken diskuterar, utifrån en rad empiriska studier, hur politiska beslut initieras, bereds, beslutas och genomförs inom olika politikområden och i olika typer av organisatoriska sammanhang. Särskilt intresse riktas mot statens roll i styrningen. Boken fördjupar förståelsen av governanceteorin - om hur hierarkiska och mer auktoritativa styrningsmekanismer (government) håller på att ersättas av horisontella och mer egalitära mekanismer (governance). Författarna menar att denna förändring av samhällsstyrningen inte är ett enkelt skifte från den ena styrmodellen till den andra, utan att utvecklingen är mer komplicerad.
 
  © 2017 Jure AB