Europaperspektiv 2001 - Östutvidgning, majoritetsbeslut
� årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap
   
 
Författare:Bernitz Ulf , Gustavsson Sverker , Oxelheim Lars
Titel:Europaperspektiv 2001 - Östutvidgning, majoritetsbeslut � årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap
Utgivningsår:2001
Omfång:220 sid.
Förlag:Santérus
ISBN:9189449142
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Europaperspektiv nr. 2001
Ämnesord:EU-rätt , Statsvetenskap och politik , Ekonomi

SLUT på förlag

 

För första gången sedan vi blev medlemmar år 1995 kommer Sverige under det första halvåret 2001 att vara ordförande i EU. Sverige kommer därmed att spela en viktig roll för att hålla farten uppe i det historiska projektet att utvidga unionen österut, den högst prioriterade frågan under det svenska ordförandeskapet. Östutvidgningen - ett av tre teman i denna bok - ger upphov till många viktiga frågor av såväl politisk, ekonomisk som juridisk karaktär. För närvarande förhandlar ett tiotal länder om medlemskap i EU. I den här boken koncentreras intresset till de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen.

Genom östutvidgningen ställs frågan om unionens institutionella struktur på sin spets, däribland tillämpningen av majoritetsbeslut, som utgör bokens andra tema. Tidigare reformer har kommit att betraktats som otillräckliga för att garantera ett effektivt beslutsfattande i ett framtida EU med 25-30 medlemsländer. Många har menat att vetorätten därför måste begränsas till att gälla ett absolut minimum av frågor för att undvika blockeringar i beslutsprocessen. I boken tas i detta sammanhang upp frågor rörande demokrati, konstitution, effektivitet, legitimitet och stabiliseringspolitiska konsekvenser.

Med östutvidgningen kan det också ifrågasättas om det är möjligt med ett EU där samtliga medlemsländer deltar i samarbetet i lika stor utsträckning. Kraven på ett differentierat medlemskap kommer att öka i takt med utvidgningen. En grupp medlemsländer kan tillåtas att inom vissa områden gå vidare på egen hand och fördjupa samarbetet, medan andra ställer sig utanför. Denna problematik diskuteras under den samlande beteckningen flexibel integration och utgör bokens tredje och avslutande tema.
 
  © 2017 Jure AB