Affärsjuridiska uppsatser 2009-2010
   
 
Titel:Affärsjuridiska uppsatser 2009-2010
Utgivningsår:2010
Omfång:308 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787649
Typ av verk:Examensarbete
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 375 SEK exkl. moms

 

Advokatfirman Vinge KBs Stipendiefond har till följande tilldelat stipendium för utmärkta examensarbeten inom det affärsjuridiska området år 2009-2010:

- Sabotagerisken vid kvarstad på fartyg i internationella rättsförhållanden/Ninos Aho

- Kommersiella svävarvillkor/Mikaela Bielke

- Rekapitaliseringen av svenska kreditinstitut genom statligt stöd. En studie om mekanismerna för bankstöd samt möjligheterna för enskilda till prövning och verkställighet av återbetalning av statsstöd/Ola Espelund

- Exklusivitetsavtal, Break-up Fees och Lock-ups i samband med företagstransaktioner – En studie av styrelsens plikter vid ingående av dessa avtal särskilt på aktiemarknaden/Anna Persson
 
  © 2017 Jure AB