Ds 2010:18 Ny lag om leksakers säkerhet
   
 
Titel:Ds 2010:18 Ny lag om leksakers säkerhet
Utgivningsår:2010
Omfång:269 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233979
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:18
Ämnesord:Skadeståndsrätt

Pris: 185 SEK exkl. moms

 

Innehåller förslag på hur EU:s nya leksaksdirektiv ska genomföras i Sverige. Kraven skärps på en rad punkter. Bland annat ska lagen tillämpas även på offentliga verksamheter, såsom förskolor och vårdcentraler. Marknadskontrollen ges bättre förutsättningar.

Förslagen innebär att säkerhetskraven för leksaker skärps på flera områden, såsom kvävningsrisker, kemiska risker och ljudnivåer.

Dessutom preciseras företagens skyldigheter på en rad punkter, så att det blir tydligare vad som krävs av var och en som tillhandahåller en leksak, vilket underlättar säkerhetsarbetet både för branschen och de marknadskontrollerande myndigheterna.
 
  © 2017 Jure AB