Introduktion till forskningsmetodik
   
 
Författare:Bell Judith
Titel:Introduktion till forskningsmetodik
Upplaga:265 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:4 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144046457
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 363 SEK exkl. moms

 

Forskningsmetodik lär man sig bäst genom att göra en undersökning, men en hel del tid och ansträngningar kan gå åt om man inte är tillräckligt bra förberedd. Den här boken ger både studenter och nyblivna forskare de redskap som behövs för att skapa goda forskningsvanor och för att undvika fallgropar. Författaren tar upp en rad forskningsfrågor, från val av undersökningstema, problemformulering och beslut om passande metoder till hur en rapport, avhandling eller ett examensarbete kan utformas. Denna fjärde upplaga rymmer bland annat nya avsnitt om etik, referenshantering, litteratursökning och metodologiska förhållningssätt som grounded theory. Boken är en utmärkt introduktion för både nybörjare och mer avancerade studenter i ämnen som pedagogik, sociologi och hälso- och vårdvetenskap.

Fjärde upplagan
 
  © 2017 Jure AB