Arbetsmiljö för alla
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Arbetsmiljö för alla
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:95 sid.
Förlag:Talentum HR
ISBN:9789197916301
Ämnesord:Arbetsrätt

SLUT på förlag

 

Det moderna arbetsmiljöarbetet påverkar hur vi mår i vårt arbete men också i livet i allmänhet. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bidrar till att risker för ohälsa, olycksfall och sjukdomar minimeras, men också att livskvalitet och produktivitet förbättras. Det kan på goda grunder hävdas att arbetsmiljöfrågorna är de viktigaste personalpolitiska frågorna i dagens arbetsliv; frågor som rör och berör alla.

I denna femte upplaga av Arbetsmiljö för alla redovisas de regler som gäller för arbetsmiljöarbetet. Den nya upplagan av boken är uppdaterad med hänsyn till lagändringar (bl.a. beträffande skyddsombud) och rättspraxis. Arbetsmiljölagstiftningen har under de senaste åren moderniserats på flera punkter.

Boken innehåller dessutom en mängd praktiska påpekanden och råd om vad chefer, enskilda och fackliga organisationer ska och kan göra.
 
  © 2017 Jure AB