Prop. 2010/11:16 Omvänd skatteskyldighet för mervärdesskatt
   
 
Titel:Prop. 2010/11:16 Omvänd skatteskyldighet för mervärdesskatt
Utgivningsår:2010
Omfång:40 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011016
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:16
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att s.k. omvänd skattskyldighet ska gälla vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser som omfattas av Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Detta innebär att köparen ska vara redovisnings- och betalningsskyldig för mervärdesskatten i stället för säljaren vid nationell handel med utsläppsrätter mellan näringsidkare. Syftet med förslaget är att mervärdesskattebedrägerier med utsläppsrätter ska förhindras. Grunden till förslaget är ett nytt EU-direktiv som innebär att det blir tillåtet att tillämpa omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter, dock längst till och med den 30 juni 2015. Det nya direktivet har beslutats mot bakgrund av att det i vissa EU-medlemsstater förekommit mycket omfattande mervärdesskattebedrägerier vid handel med utsläppsrätter.

Förslaget föranleder ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200), vilka föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.
 
  © 2017 Jure AB