Aktieselskaber og anpartsselskaber
   
 
Författare:Gomard Bernhard
Titel:Aktieselskaber og anpartsselskaber
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2000
Omfång:498 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757450099
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

Ur innehållet:
- Lovgivningen om aktie- og anpartsselskaber - Historie og oversigt
- Anvendelsen af aktie- og anpartsselskabs-formen
- Anvendelsesområdet for Aktieselskabs- og Anpartsselskabsloven
- Koncerner
- Stiftelse af aktie- og anpartsselskaber
- Forhøjelse af aktie- eller indskudskapitalen
- Indbetaling af aktie- og anpartskapital
- Aktier og anparter - Aktiebreve og anpartsbeviser
- Aktiebog og anpartshaverfortegnelse
- Egenkapital, ansvarlig kapital og fremmedkapital - Konvertible og udbyttegivende gældsbreve
- Nedsættelse af aktie- eller anpartskapitalen
- Egne aktier og anparter
- Ledelsen af selskabet - Bestyrelse og direktion
- Generalforsamlingen
- Årsregnskab og koncernregnskab
- Udbytte og konsolidering
- Revision og granskning
- Selskabers ophør: likvidation og konkurs
- Selskabers ophør: fusion, spaltning og omdannelse
- Erstatnings- og strafansvar
- Filialer af udenlandske selskaber
- Selskabets navn
- Registrering af aktie- og anpartsselskaber.
- Litteraturfortegnelse
- Domsregister
- Sagregister
 
  © 2017 Jure AB