Konsten att göra affärer
   
 
Författare:Åge Johan , Holmgren Per-Erik
Titel:Konsten att göra affärer
Utgivningsår:2010
Omfång:152 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147094646
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 309 SEK exkl. moms

 

Vad är det egentligen som händer när vi gör en affär? År 2009 lanserade Lars-Johan Åge den första vetenskapliga
teorin om konsten att göra affärer genom avhandlingen Business Manoeuvring – A Grounded Theory of Complex
Selling Processes. I den här boken visar han nu tillsammans med Per-Erik Holmgren hur teorin kan användas praktiskt av alla affärsmän och affärskvinnor.

Med hjälp av affärsteorin kan du göra bättre affärer. De verksamheter som författarna arbetat med har med hjälp av teorin på ett effektivt sätt kunnat genomlysa sina affärsprocesser för att därigenom se hur de kan bli mer framgångsrika. Men teorin kan också hjälpa alla affärsmän och affärskvinnor att bättre förstå affärslivets spelplan och utveckla sitt eget agerande. Affärsteorin består av fyra universella principer som kan förklara vad som sker i alla typer av affärer. Konststycket består i att betrakta en affär som en dynamisk process och att balansera inciperna på ett effektivt sätt – de måste alla vara närvarande, men i rätt dos och vid rätt tillfälle.

Lars-Johan Åge är toppsäljaren som blev forskare. Han fångades tidigt av att det som händer i en affär är ett mysterium, i den bemärkelsen att även om han gjorde samma sak så blev utfallen oftast helt olika. När han senare blev forskare på Handelshögskolan i Stockholm var han fast besluten att öppna affärslivets ”svarta låda”, att ta fram den första vetenskapliga affärsteorin. Idag ägnar han sig åt att lära ut konsten att göra affärer. Per-Erik Holmgren har i mer än 20 år ägnat sig åt försäljning och marknadsföring i ledande befattningar inom media- och it-branschen.
 
  © 2017 Jure AB