Processrätt II
� RB 35-59 kap., ÄL, RhjL
   
 
Författare:Fitger Peter , Renfors Cecilia
Titel:Processrätt II � RB 35-59 kap., ÄL, RhjL
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:523 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139007030
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Processrätt

SLUT på förlag

 

Rättegångsbalkens regler om bevisning, rättegången i underrätt och överrätt samt de särskilda rättsmedlen kommenteras. Dessutom kommenteras lagen om domstolsärenden och rättshjälpslagen. Denna upplaga återger rättsförhållandena per den 1 januari 2001 och innehåller bl.a. en kommentar till den nya lagen om internationell rättshjälp i brottmål och ett 50-tal rättsfall som tillkommit sedan förra upplagan gavs ut år 1999.
 
  © 2017 Jure AB