Prop. 2010/11:17 Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete på värdepappersområdet
   
 
Titel:Prop. 2010/11:17 Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete på värdepappersområdet
Utgivningsår:2010
Omfång:56 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011017
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:17
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Informationsutbytet på värdepappersområdet mellan Finansinspektionen och motsvarande organ i utlandet utökas!

Förslag om lagändringar som syftar till att Sverige ska kunna ingå ett multilateralt samförståndsavtal på det finansiella området, framtaget av IOSCO (International Organization of Securities Commissions).
Förslaget innebär att en utländsk tillsynsmyndighet kan kräva att få information via Finansinspektionen om ett svenskt företags ekonomi. Omvänt gäller att FInansinspektionen kan kräva in motsvarande uppgifter från utländska tillsynsmyndigheter.
I dagsläget har 71 stater skrivit på IOSCOS:s avtal, varav 23 EU-stater.
Lagändringarna ska träda i kraft 1 mars 2011.
 
  © 2017 Jure AB