Prop. 2010/11:15 Ny fastighetsmäklarlag
   
 
Titel:Prop. 2010/11:15 Ny fastighetsmäklarlag
Utgivningsår:2010
Omfång:95 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011015
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:15
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 56 SEK exkl. moms

 

Ny lag med krav på öppen budgivning och särskilda regler för förmedling av bostadsrätter

Förslag om en ny fastighetsmäklarlag med syftet att öka tryggheten för konsumenterna genom bättre insyn i bl.a. budgivningen. I 1995 års lag fanns inga särskilda regler för köp och sälj av bostadsrätter. Sådana regler införs i den nya lagen.
Mäklarens roll som opartisk mellanhand ska bli tydligare. Han eller hon får t.ex. inte agera som mäklare i affärer där närstående är inblandade. Samtidigt får mäklaren något större frihet att ägna sig åt viss sidoverksamhet, dock inom ramen för god fastighetsmäklarsed.
Kraven skärps på mäklarens skyldighet att dokumentera anbuden på förmedlingsobjektet samt lämna utökad skriftlig information, t.ex. när det gäller köparens besiktningsansvar, objektsbeskrivningen och villkor för skadestånd.
Den nya lagen ska träda i kraft 1 juli 2011.
 
  © 2017 Jure AB