Ds 2010:37 Arbetsutbudseffekter av ett förstärkt jobbskatteavdrag och förändrad statlig inkomstskatt
   
 
Titel:Ds 2010:37 Arbetsutbudseffekter av ett förstärkt jobbskatteavdrag och förändrad statlig inkomstskatt
Utgivningsår:2010
Omfång:65 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234761
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:37
Ämnesord:Ekonomi , Skatterätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Lägre skatt lockar fler att jobba!

Jobbskatteavdraget infördes 2007 och har därefter ökats på vid tre tillfällen. Här görs en analys av framtida hypotetiska förstärkningar.
Konstaterar att ett utökat jobbskatteavdrag ökar sysselsättningen totalt sett. För att nå full effekt krävs dock att man samtidigt höjer gränsen för den statliga inkomstskatten.
 
  © 2017 Jure AB