Regeringens skrivelse 2009/10:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2009
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2009
Utgivningsår:2010
Omfång:349 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910130
Serie:Propositioner nr. 2009/10:130
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 169 SEK exkl. moms

 

Redovisning av de allmänna pensionsfondernas (AP-fondernas) verksamhet t.o.m. 2009. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av AP-fondernas årsredovisningar 2009, en utvärdering av styrelsernas förvaltning i ett längre perspektiv och en bedömning av fondernas operativa verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB