Regeringens skrivelse 2009/10:145 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2009
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:145 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2009
Utgivningsår:2010
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910145
Serie:Propositioner nr. 2009/10:145
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat medel under 2009.
 
  © 2017 Jure AB