Regeringens skrivelse 2009/10:140 Företag med statligt ägande 2010
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:140 Företag med statligt ägande 2010
Utgivningsår:2010
Omfång:137 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910140
Serie:Propositioner nr. 2009/10:140
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 72 SEK exkl. moms

 

Här redogör regeringen för ägarförvaltningen och för de statligt ägda företagens verksamhet. I skrivelsen ingår verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande 2009.

På riksdagens uppdrag förvaltar regeringen 57 företag som tillsammans värderas till cirka 620 (föregående år 500) miljarder kr. Under 2009 omsatte de statligt ägda företagen tillsammans 352,7 (312,5) miljarder kronor. Resultatet efter skatt uppgick till 34,7 (43,4) miljarder kronor. Utdelningarna uppgick till 20,8 (21,8) miljarder kronor.

I verksamhetsberättelsen redogör regeringen bland annat för arbetet under mandatperioden med att gå igenom portföljen av statligt ägda företag för att pröva skälen till fortsatt statligt ägande och gå igenom företagens olika inriktningar och uppdrag. Det arbetet har hittills bland annat resulterat i försäljningar av företagen Vin & Sprit och Vasakronan, försäljning av statens aktier i OMX, ett samgående mellan svenska Posten och Post Danmark samt förnyade och förtydligade uppdrag för bland annat Sveaskog och Vattenfall. Dessutom har regeringen genomfört en omfattande omstrukturering av Apoteket som resulterat i försäljningar av apotek, fler aktörer och förbättrad konkurrens.
 
  © 2017 Jure AB