Att lägga livet till rätta
� studier i svensk folkhemspolitik
   
 
Författare:Hirdman Yvonne
Titel:Att lägga livet till rätta � studier i svensk folkhemspolitik
Utgivningsår:2010
Omfång:261 sid.
Förlag:Carlssons
ISBN:9789173313803
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Ekonomi

SLUT på förlag

 

Alva och Gunnar Myrdal spelar en stor roll i berättelsen om det samhälle som fylldes av framtidsdrömmar. De personifierar den moderna utopismen, den sociala ingenjörskonsten: att med det rationellt vetenskapliga förnuftet planera bort olyckan ur människors liv. Det gällde särskilt i den unika svenska sexualutredningen som kom 1936. I tankar kring det goda livet, vare sig det gällde Platon, Fourier, Qviding, Myrdal eller ledamöterna i de svenska befolknings-, hem- och familjeutredningarna, spelade kvinnor (och barn) stor roll, eftersom det var hemmet - huset - som stod i centrum. Kvinnornas fundamentala betydelse för den svenska välfärdspolitiken blir därmed markerad, men också deras underordnade ställning. "Att lägga livet tillrätta" innebär en rörelse ovanifrån neråt. I ett sammanfattande kapitel renodlar författaren maktproblematiken utifrån begreppen inordning, utbredning, omvandling och kränkning. Denna bok utkom första gången 1989 som en del i Maktutredningen som initierades av regeringen. Detta är den tredje reviderade utgåvan av "Att lägga livet tillrätta", då boken fortfarande utgör ett standardverk i undervisningen på universitet och högskolor. Yvonne Hirdman är professor i kvinnohistoria. Hon har publicerat flera böcker inom sitt ämnesområde.
 
  © 2017 Jure AB