Processrätt I
� RB 1-34 kap.
   
 
Författare:Fitger Peter
Titel:Processrätt I � RB 1-34 kap.
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:544 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139007022
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Processrätt

SLUT på förlag

 

De grundläggande bestämmelserna om rättegången i allmän domstol kommenteras kortfattat med inriktning på praktiska tillämpningsfrågor. Efter varje paragraf redovisas förarbeten, rättsfall och litteratur. Utöver rättegångsbalkens första 34 kapitel kommenteras ett mycket stort antal anslutande författningar, däribland delgivningslagen. Denna upplaga återger rättslaget per den 31 december 2000.
 
  © 2017 Jure AB