SOU 2010:93 Att skapa arbete
� Löner, anställningsskydd och konkurrens
   
 
Titel:SOU 2010:93 Att skapa arbete � Löner, anställningsskydd och konkurrens
Anmärkning:Bilagor 5-7 till Långtidsutredningen
Utgivningsår:2010
Omfång:351 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234952
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:93
Ämnesord:Arbetsrätt , Ekonomi

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Sänk lönerna för anställda över 60!

I bilaga 5 till Långtidsutredningen, författad av professor Nils Gottfries, föreslås mer differentierade löner genom att lönerna sänks för äldre anställda. Alternativet är sänkta arbetsgivaravgifter för denna grupp. Han diskuterar också möjligheterna att mjuka upp LAS (lagen om anställningsskydd).
LAS och det svenska systemet för anställningstrygghet behandlas också i bilaga 6, författad av den franske professorn Pierre Cahuc.
I bilaga 7 presenteras en jämförelse av sysselsättning och konkurrens inom fem branscher: taxi, barnomsorg, skola, äldreomsorg och restaurang. Författare är Kajsa Hanspers och Lena Hensvik.

Utredare: Oskar Nordström Skans
Själva långtidsutredningen publiceras preliminärt i februari 2011.

 
  © 2017 Jure AB