Prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer
   
 
Titel:Prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer
Utgivningsår:2001
Omfång:93 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200001079
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2000/01:79
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 56 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB