Festskrift till Torgny Håstad
   
 
Titel:Festskrift till Torgny Håstad
Utgivningsår:2011
Omfång:815 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787595
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter

SLUT på förlag

 

Fyrtioen namnkunniga jurister hyllar justitierådet Torgny Håstad med denna festskrift.

Justitierådet Torgny Håstad fyller 67 år den 28 december 2010. Därmed tvingas han i pension. Det är inget att fira men väl värt att uppmärksamma på det sätt som seden bjuder.

När Torgny började vid Högsta domstolen år 1998 hade han en lång forskar- och lärargärning bakom sig. Han disputerade år 1973 på avhandlingen Tjänster utan uppdrag och blev samma år docent i civilrätt vid Uppsala Universitet. År 1976 blev han biträdande professor i civilrätt och två år senare, endast 35 år gammal, professor vid samma universitet.

Det gedigna forskningsarbete som kom till uttryck i avhandlingen följdes av antologin Studier i sakrätt år 1980. Men redan mycket tidigt stod det klart att Torgny var minst lika engagerad i utbildningsfrågor som han var road av forskning. Till detta bidrog helt visst hans intresse för människor i allmänhet och studenter i synnerhet. Det har visat sig på många sätt, bland annat är han Inspektor i Juridiska föreningen vid Uppsala Universitet.

Torgnys lärarambitioner ledde till en lärobok i sakrätt avseende lös egendom, som i kompendieform kom ut år 1978. Kompendiet utvecklades till en fullödig bok i den rödvita serien. Den kom ut första gången år 1982 och har därefter i ständigt återkommande nya upplagor spritt sakrättens ljus bland flera generationer juris studerande. Den senaste upplagan, den sjätte från år 1996 (men som har följts upp av ett antal tillägg), framstår som inte bara en klassisk lärobok utan också den centrala rättsvetenskapliga framställningen i ämnet.

Förmågan att prestera en framställning som både fängslar studenter och upplyser praktiker återkommer i boken om köprätt, som under titeln Den nya köprätten mötte sin läsekrets första gången år 1989 och vars senaste upplaga, den sjätte, utgavs år 2009 under titeln Köprätt – och annan kontraktsrätt.

Men Torgny stannade inte vid att vara forskare och lärare. Han kom också att bli lagstiftare, där särskilt märks hans hängivna och gedigna insatser i arbetet med den nya kommissionslagen, hans favoritlag jämte 1944 års lag om redovisningsmedel.

Forskare, lärare, lagstiftare och så domare. Men när Torgny snart lämnar Högsta domstolen innebär det säkerligen inte någon slutpunkt på hans lysande bana. Det ger likväl hans vänner och kolleger anledning att med en festskrift hylla hans gärning så här långt.

Redaktionskommittén
 
  © 2017 Jure AB