Liber amicarum et amicorum Karin Cornils
� Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett
   
 
Titel:Liber amicarum et amicorum Karin Cornils � Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett
Utgivningsår:2010
Omfång:557 sid.
Förlag:Jurist- og Økonomforbundets Forlag
ISBN:9788757422795
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Festskrifter , Straffrätt , Processrätt

Pris: 588 SEK exkl. moms

 

Der findes næppe nogen anden, der kender den strafferetlige og straffeprocessuelle regulering i alle de nordiske lande så indgående som Karin Cornils. Hendes egen omfattende forskning og oversættelsesarbejde har kastet lys over nordisk strafferet og straffeproces. Hun har derigennem haft meget stor videnskabelig betydning for de nordiske miljøer og andres forskning. Desuden har hun haft afgørende betydning som formidler af kundskab om nordisk strafferet og straffeprocesret til teoretikere og praktikere i en række lande.

Dette festskrifts bidragsydere består først og fremmest af mennesker, der som har haft længerevarende ophold ved Max-Planck-Instituttet eller på anden måde nær tilknytning til Karin Cornils. Festskriftet omfatter både forskningsartikler og andre artikler, både snævert faglige artikler og mere brede artikler.

Festskriftet udgives i forbindelse med, at Karin Cornils for nyligt er fratrådt sin stilling ved Max-Planck-Instituttet.

Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond.
 
  © 2017 Jure AB