Rätt, religion och politik
� Ett rättshistoriskt seminarium tillägnat Magnus Sjöberg
   
 
Författare:Modéer Kjell Å.
Titel:Rätt, religion och politik � Ett rättshistoriskt seminarium tillägnat Magnus Sjöberg
Utgivningsår:2008
Omfång:157 sid.
Förlag:Institutet för rättshistorisk forskning
ISBN:9789185190802
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Rättshistoriska skrifter nr. 9
Ämnesord:Rättshistoria

Pris: 169 SEK exkl. moms

 

Magnus Sjöberg, Regeringsrättens förutvarande ordförande, var under åren 1996-2002 ordförande i stiftelsen Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin. Som ett uttryck för styrelsens tacksamhet och uppskattning av hans insatser för stiftelsen arrangerades den 24 oktober 2003 i Uppsala ett rättshistoriskt seminarium till hans ära kring temat Rätt, religion och politik.Det högaktuella temat valdes i samråd med Magnus Sjöberg. Han mötte som gotländsk prästson Uppsalaskolan och 1950-talets lärarprofiler, han har genom sina uppgifter i riksdag och regeringskansli med den sociala ingenjörskonsten brett verkande lagstiftning och som hög ämbetsman och domare varit placerad mitt i skärningspunkten mellan juridik och politik. Men han har samtidigt fått uppleva en brytningspunkt med värden under förändring och omprövning.Seminariebidragen i denna vänbok till Magnus Sjöberg söker fånga något av denna förändring beträffande kunskapssyn, angreppssätt och forskningstematik inom rättshistorien.


 
  © 2017 Jure AB