Stiftelsen Tryggare Sverige Årsrapport 2010
   
 
Titel:Stiftelsen Tryggare Sverige Årsrapport 2010
Utgivningsår:2011
Omfång:65 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234406
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stiftelsen Tryggare Sverige
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 135 SEK exkl. moms

 

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO som drivs i form av en allmännyttig stiftelse av folkrörelsekaraktär utan bakomliggande vinstintresse. Stiftelsen är en ny aktör inom trygghetsområdet som varken tar emot bidrag från staten eller från partier. Verksamheten bygger på finansiering och delaktighet från enskilda företag och bidragsgivare som har sett det som viktigt att stödja denna typ av verksamhet, inte minst utifrån ett CSR-perspektiv.

Stiftelsen Tryggare Sveriges arbete är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar inom trygghetsområdet. Ytterst handlar det om att minska brottsligheten och säkerställa att alla som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd.

Stiftelsen erbjuder en professionell verksamhet som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Verksamheten bedrivs tvärsektoriellt tillsammans med bl.a. stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och enskilda, alltså privat och offentlig samverkan i nya roller.

Med denna årsrapport vill vi redovisa vår syn på läget i Sverige och samtidigt bidra till att synliggöra trygghetsfrågorna. Årsrapporten innehåller ett tiotal debattartiklar som handlar om viktiga händelser som inträffat under året, men de handlar också om situationen inom polisen, om vikten av att inkludera näringslivet i det trygghetsskapande arbetet och om kommunernas brottsförebyggande arbete m.m. Rapporten speglar således viktiga frågor inom trygghetsområdet som har diskuterats i Sverige valåret 2010.


INNEHÅLL:

1. Inledning av Karl-Åke Pettersson och Magnus Lindgren
2. Gated Communities – en oroande utveckling av Thomas Eriksson och Robert Vangstad
3. Brister i polisens arbete med våldsdrabbade kvinnor av Magnus Lindgren och Peter Strandell
4. Näringslivet – en viktig spelare för ökad trygghet av Magnus Lindgren
5. Ett lotteri om drabbade får målsägandebiträde av
Magnus Lindgren och Therese Holmberg
6. Om trygghet och trygghetsskapande åtgärder! av Magnus Lindgren
7. Novemberlov och utsatta barn av Ann Hellströmer
8. Mäns våld mot kvinnor – vem bryr sig? av Magnus Lindgren och Angela Beausang
9. Några avslutande reflektioner av Karl-Åke Pettersson och Magnus Lindgren
Bilagor
-Stiftelsen Tryggare Sveriges värdegrund
-Stiftelsen Tryggare Sveriges aktiviteter under 2010
 
  © 2017 Jure AB