Förhandsavgöranden av EU-domstolen
� Svenska domstolars hållning och praxis (2010:2)
   
 
Författare:Bernitz Ulf
Titel:Förhandsavgöranden av EU-domstolen � Svenska domstolars hållning och praxis (2010:2)
Utgivningsår:2010
Omfång:132 sid.
Förlag:Svenska institutet för europapolitiska studier
ISBN:9789186107178
Serie:Sieps forskningsserie nr. 2010:2
Ämnesord:EU-rätt , Processrätt

SLUT på förlag

 

De svenska domstolarna ingår numera i en rättsordning som omfattar hela EU och deras praxis. När det gäller att begära förhandsavgörande från EU-domstolen är detta centralt för EU-rättens genomslag i Sverige. Med tiden har det också blivit vanligare att svenska domstolar begär förhandsavgöranden, men statistiken visar att man alltjämt är påtagligt försiktiga.

I Sieps- rapporten Förhandsavgöranden av EU-domstolen – Svenska domstolars hållning och praxis visar Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt, att svenska domstolar är överdrivet återhållsamma när det gäller att hänskjuta mål till EU-domstolen för förhandsavgörande. Det kan, menar Bernitz, vara till nackdel för rättssäkerheten för parterna i mål som rör EU-rätt.

Rapporten är på svenska men innehåller en sammanfattning på engelska.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Den svenska förvaltningsmodellen och EU och presenterades vid seminariet Förhandsavgöranden av EU-domstolen - Svenska domstolars hållning och praxis.


 
  © 2017 Jure AB