Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:10 Fokus 10
� en analys av ungas inflytande
   
 
Titel:Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:10 Fokus 10 � en analys av ungas inflytande
Utgivningsår:2010
Omfång:456 sid.
Förlag:Ungdomsstyrelsen
ISBN:9789185933341
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ungdomsstyrelsens skrifter nr. 2010:10
Ämnesord:Övrigt , Statsvetenskap och politik

Pris: 176 SEK exkl. moms

 

I denna skrift ges en bred belysning av ungas inflytande och delaktighet i det svenska samhället. Här tas upp frågor om hur ungas inflytande ser ut i familjen, på fritiden, i skolan, på arbetsmarknaden och i den representativa demokratin. Vidare undersöks hur det är ställt med ungas inflytande i den socialt utsatta förorten och på landsorten.

Andra frågor som tas upp är:

- Hur ungdomarnas engagemang tar sig uttryck jämfört med förr, t.ex. genom föreningslivet.
- Hur röstar unga idag och åt vilket håll går utvecklingen med valdeltagandet?
- Hur använder ungdomarna sociala medier?
- Vad innebär det att utöva konsumentmakt och hur vanligt är detta bland ungdomar?

Svaren på frågorna ges bl.a. genom en redovisning av intervjuer med ett sextiotal ungdomar, däribland ett femtontal som använder en stor del av sin tid till ideellt engagemang.
 
  © 2017 Jure AB