Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:15 Av egen vilja
� En kartläggning av förebyggande arbete och metoder för att förhindra och förebygga att unga blir gifta mot sin vilja
   
 
Titel:Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:15 Av egen vilja � En kartläggning av förebyggande arbete och metoder för att förhindra och förebygga att unga blir gifta mot sin vilja
Utgivningsår:2010
Omfång:180 sid.
Förlag:Ungdomsstyrelsen
ISBN:9789185933402
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ungdomsstyrelsens skrifter nr. 2010:15
Ämnesord:Övrigt , Statsvetenskap och politik

Pris: 176 SEK exkl. moms

 

I denna skrift presenteras en kartläggning av vilka aktörer som arbetar för att hindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja. I kartläggningen undersöks verksamheter på läns-, kommunal- och stadsdelsnivå samt verksamheter inom ideell sektor.
Dessutom görs internationella utblickar med goda exempel på förebyggande metoder från Norge och Storbritannien.

Ungdomsstyrelsens förslag:
1. Äktenskap mot den egna viljan bör kriminaliseras.
2. Utbildningar och förebyggande insatser bör bli en ordinarie del av myndighetens sektorsövergripande arbete med att förbättra ungas livsvillkor.
3. Nationellt samverkansråd.
4. Framtagande av metodmaterial och stödmaterial för vigselförrättare, gymnasielärare, sfi-lärare och ambassadpersonal. För vigselrätt i Sverige ska krävas genomgången samhällsorienterande utbildning.
5. Skandinaviskt och konsulärt samarbete kring hedersproblematik och äktenskap mot den egna viljan.
 
  © 2017 Jure AB