Obeståndsrätt I
� utsökningsbalken, förmånsrättslagen
   
 
Författare:Gregow Torkel
Titel:Obeståndsrätt I � utsökningsbalken, förmånsrättslagen
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:521 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139007057
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Insolvensrätt

SLUT på förlag

 

 
  © 2017 Jure AB