Processrätt III
� Internationell processrätt, lagen om skiljeförfarande
   
 
Författare:Fisher David I. , Hagsgård Anders
Titel:Processrätt III � Internationell processrätt, lagen om skiljeförfarande
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:635 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139007049
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Processrätt , Internationell privat- och processrätt

SLUT på förlag

 

Här kommenteras kortfattat lagen om skiljeförfarande, Bryssel- och Luganokonventionerna samt EG:s processrätt, med inriktning på praktiska tillämpningsfrågor. Exempelvis kommenteras hur EG-rätten griper in i de nationella rättssystemen och systemet med förhandsavgöranden. Efter varje paragraf redovisas förarbeten, rättsfall och litteratur. Denna upplaga återger rättsläget per den 1 januari 2001.
 
  © 2017 Jure AB