Prop. 2010/11:87 Utländsk näringsverksamhet i Sverige
   
 
Titel:Prop. 2010/11:87 Utländsk näringsverksamhet i Sverige
Utgivningsår:2011
Omfång:76 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:201011087
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:87
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , EU-rätt

Pris: 37 SEK exkl. moms

 

Friare EU-företagsamhet i Sverige

De svenska näringsrättsliga reglerna i bl.a. filiallagen (1992:160) har ansetts strida mot EU-rätten enligt ett överträdelseärende som Europeiska kommissionen driver mot Sverige. Här föreslås en anpassning av den svenska lagstiftningen till EU-rätten, så att företag från annat EU-land lättare ska kunna etablera sig i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB