Prop. 2010/11:91 Fortsatt tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
   
 
Titel:Prop. 2010/11:91 Fortsatt tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Utgivningsår:2011
Omfång:34 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:201011091
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:91
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

FN:s säkerhetsråd antog i juni 2010 resolutionen 1929 som ytterligare skärper de sanktioner mot Iran som gällt sedan 2006. EU har därefter antagit ett nytt rådsbeslut som genomför FN-resolutionen. Mot bakgrund av FN-resolutionen och EU:s rådsbeslut föreslås att riksdagen godkänner fortsatt tillämpning av sanktionslagen (1996:95) när det gäller Iran.
 
  © 2017 Jure AB