Arvs- och gåvoskatt
   
 
Författare:Norrdell Carl-Axel , Silfverberg Christer
Titel:Arvs- och gåvoskatt
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:211 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139007014
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Skatterätt , Familjerätt

SLUT på förlag

 

Lagen om arvsskatt och gåvoskatt (AGL) kommenteras kortfattat på ett probleminriktat sätt med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur under varje paragraf. Arvs- och gåvoskatteförordningen och förordningen om förfarandet vid eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning ingår okommenterade.

Bilagor: Kapitaliseringstabeller, Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om värdering av aktier m.m., meddelande från Riksskatteverket angående värdering av icke börsnoterade aktier vid beräkning av skattepliktig förmögenhet samt en förteckning över dubbelbeskattningsavtal.

Denna upplaga återger rättsförhållandena per den 1 januari 2001. Huvudpunkterna i den lagstiftning som kommer att träda i kraft den 1 juli 2001 och som innebär att skattemyndigheterna kommer att ta över inregistrering och skattläggning av bouppteckningar från tingsrätterna berörs i kommentaren till 34 § AGL.
 
  © 2017 Jure AB